بازی فکری «طاعون»

از {{model.count}}

Plague Card game

  • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
  • رده سنی: 10 سال به بالا
  • مدت زمان اجرا بازی: 20 دقیقه
  • ابعاد جعبه محصول: 4.3 × 12.8 × 12.8 سانتیمتر
تعداد
نوع
178,000
142,400 تومان
تخفیف
  • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

بازی فکری دایس کریم «طاعون» در میانه ی جنگ، سایه ای تاریک سه امپراطوری قدرتمند را با خطری بس کشنده تهدید می کند. بیماری طاعون؛ نفرینی سیاه که اکنون جهان را به خود آغشته کرده است. چه کسی رویای بازگشت نور را تحقق می بخشد؟ با تسلط بر این سه قدرت، به جنگ تاریکی رفته و امنیت را برای سرزمینخود به ارمغان بیاورید.  

تعداد نفرات
2 تا 4 نفر
رده سنی
10 سال به بالا
مدت زمان اجرا بازی
20 دقیقه
ابعاد جعبه محصول
4.3 × 12.8 × 12.8 سانتیمتر
تولید کننده
Dice Cream

هدف: بیشترین امتیاز را گرفته و برنده‌ی دور شوید. بازیکنی که 3 دور را ببرد و یا به امتیاز 50 برسد، تاج پیروزی را بر سر می‌گذارد!

چیدمان
کارت‌ها را بر زده و طبق روش زیر، به هر بازیکن تعدادی کارت بدهید. کارت‌های اضافه را بدون اینکه ببینید، از بازی خارج کنید.

دو بازیکن = نفری 15 کارت
سه بازیکن = نفری 12 کارت
چهار بازیکن = نفری 9 کارت
کارت‌ها
هر کارت مشخصاتی دارد که از این قرار است:
• قدرت کارت توسط عدد گوشه‌ی بالا سمت چپ کارت مشخص شده. هرچه عدد بزرگ‌تر باشد، راحت‌تر می‌توانید با آن دست بگیرید.
• گروه کارت با رنگ و نماد زیر عدد قدرت مشخص شده است.
• امتیاز کارت گوشه‌ی پایین، سمت راست کارت نوشته شده و مشخص می‌کند اگر بازیکن با آن کارت دست ببَرد، چند امتیاز می‌گیرد.
•  بعضی کارت‌ها قابلیت ویژه نیز دارند که با نوشته‌ای پایین آن‌ها نشان داده  شده. نوشته‌ی روی کارت، خلاصه‌ای از قابلیت کارت برای یادآوری هنگام بازی  است.
نحوه ی انجام بازی
هر بازی در چند دور انجام می‌شود. هر دور نیز چند نوبت دارد؛ تعداد نوبـــت‌ها برابر است با تعداد کارت‌ هر  بازیکن. در هر نوبت، بازیکن‌ها به نوبت و به صورت ساعتگرد یک کارت  از دستشان بازی می‌کنند.
بزرگ‌ترین یا باتجربه‌ترین بازیکن، کارت‌ها را  پخش می‌کند. از دور بعد، بازیکنی که امتیازش از بقیه بالاتر است مسئول پخش  کارت می شود.
بازی از نفر سمت چپ پخش‌کننده ی کارت شروع می‌شود. بازیکن  یک کارت را به رو بازی می‌کند. دور را با هر کارتی جز کشیش و کارت‌های  طاعون می‌توان آغاز کرد.
بازیکن‌ها ساعتگرد ادامه می‌دهند تا همه یک  کارت بازی کرده باشند. بقیه باید طبق رنگ اولین کارت، از دستشان کارت بازی  کنند (مثلاً اگر زمینه آبی باشد، همه باید در صورت امکان، آبی بازی کنند).  اگر کسی رنگ مورد نظر را نداشت، می‌تواند هر رنگی که خواست بازی کند؛ از  جمله کارت طاعون.
قوانین بخش «بردن یک نوبت و دست گرفتن» مشخص می‌کند که  چه کسی دست را برده. برنده ‎ی دست، کارت‌های وسط را جمع کرده و کارتی را  که خــودش بازی کـــرده به رو، بر روی دسته می‌گذارد. این دسته‌کارت،  به عنوان امتیاز جلوی بازیکن قرار می‌گیرد.
برنده‌ی دست قبل، دست جدید  را با بازی کردن یک کارت جدید شروع می‌کند. بازی تا جایی ادامه می‌یابد که  هیچ کارتی دست بازیکنان نماند. سپس با استفاده از قوانین بخش «امتیازشماری»  می‌توانید برنده‌ی دور را مشخص کنید.

بردن یک نوبت و دست گرفتن
1) اگر تمام کارت‌های دست، هم‌گروه و هم‌رنگ باشد، بازیکنی که بالاترین عدد را بازی کرده دست را می‌برد.
2)  هر کدام از ســه گروه اصــــلی (شیپور قرمز، گــــل سبز و صـــــدف آبی)  می‌تواند یکی از گروه‌ها را شکست دهد و در عین حال، از گروه‌ دیگر شکست  می‌خورد؛ مکانیزمی شبیه بازی سنگ، کاغذ، قیچی. به این صورت که قرمز، سبز را  شکست می‌دهد، سبز آبی را و آبی نیز قرمز را شکست می‌دهد.
3) اگر یک  بازیکن، کارت هم رنگ زمینه نداشته باشد، می‌تواند کارت دیگری بازی کند. در  این حالت او می‌تواند با بازی کردن رنگی که زمینه را شکست می‌دهد، دست را  ببرد. مثال: نیما دست را با 4 قرمز شـروع می‌کند. پس از او، بردیا 6 قرمز  بازی می‌کند. سونیا هیچ قرمزی دستش ندارد؛ برای همین 2 آبی را بازی می‌کند.  از آنجایی که آبی قرمز را شکست می‌دهد؛ سونیا دست را می‌برد.
4) به  ندرت پیش می‌آید که در آخر دست، سه بازیکن یا بیشتر روی دست هم بازی کرده  باشند. مثال: نیما 6 قرمز بازی کرده، بردیا قرمز ندارد و 3 آبی بازی  می‌کند. سونیا نه قرمز دارد نه آبی؛ پس مجبور است 8 سبز بیندازد. هر سه‌ی  این کارت‌ها یکدیگر را شکست می‌دهند؛ پس باید چکار کنیم؟ در موقعیت بالا،  بردیا برنده می‌شود؛ چون روی دست رنگ زمینه بلند شده. شما نمی‌توانید دوبار  به هم روی دست بزنید. زمینه قرمز بوده پس سبز قدرتی ندارد.
5) اگر کسی  رنگ زمینه را نداشت، می‌تواند به جای رودست زدن، طاعون (جمجمه‌ی بنفش) بازی  کند. کسی که طاعون بیاید، دست را نمی‌گیرد؛ در عوض برنده ‎ی دست، کارت  طاعون را به جای کارت خودش روی دسته می‌گذارد. کارت‌های طاعون امتیاز منفی  دارند و برنده به جای امتیاز مثبت، امتیاز منفی می‌گیرد.
6) کارت‌های  طاعون را می‌توان به عنوان اولین کارت دست نیز بازی کرد؛ البته به این شرط  که هیچ کارت دیگری نداشته باشید. دیگر بازیکنان نیز باید سعی کنند تا جای  امکان طاعون بازی کنند. اگر طاعون نداشتند، باید خطر بردن دست طاعونی را به  جان بخرند و کارت دیگری بازی کنند. اولین کارت غیرطاعونی که بازی شود،  تبدیل به رنگ زمینه می‌شود. این بدین معنی است که اگر بازیکن دیگری نیز  طاعون ندارد، باید کارت رنگ ‌زمینه بازی کند. اگر کارت هم رنگ ‌زمینه نیز  نداشته باشد، می‌تواند کارتی به دلخواه بازی کند. مثال: رامین با 4  طاعون شروع می‌کند. بردیا طاعون نــدارد؛ برای  همین 5 آبــی بازی می‌کند. سونیا هم طاعون ندارد، ولی آبی دارد؛ پس  باید آبی بازی کند. سونیا 8 آبی بازی‌ می‌کند. سپس کیان که نه طاعون دارد  نه آبی؛ به ناچار 7 قرمز بازی می‌کند. سونیا دست را می‌برد و باید طاعون 4  را روی دسته بگذارد تا در انتهای بازی 4 امتیاز منفی بگیرد. ای وای! اگر  کیان سبز می‌آمد، دست را می‌گرفت؛ چون سبز آبی را شکست می‌دهد.
نکته:  اگر بیش از یک کارت طاعون در یک نوبت بازی شود، کارت طاعونی که قدرتش بیشتر  است روی دسته می‌آید و امتیاز منفی بیشتری می‌گیرد. اگر همه‌ی کارت‌های  دست طاعون باشد، بازیکنی که بزرگ‌ترین کارت را انداخته دست را می‌گیرد.
7)  کارت کشیش را هر زمان که خواستید می‌توانید بازی کنید؛ به شرط اینکه تا آن  زمان حداقل یک طاعون بازی شده باشد. کشیش همه‌ی کارت‌ها از جمله طاعون را  شکست می‌دهد و همیشه روی دسته قرار می‌گیرد. تنها موقعیتی که ممکن است کشیش  شکست بخورد، این است که در آن دست کسی دژ بازی کرده و شرایط برد دژ برقرار  باشد. بازیکنی که با کشیش دست ببرد، آن را روی دسته گذاشته و می‌تواند کل  دسته را روی دسته‌ای طاعونی بگذارد که قبلاً برده، یعنی از شرّ امتیاز منفی  کارت طاعون خلاص می‌شود. امتیاز کارت کشیش صفر است.
8) کارت دژ قدرت  ندارد و تنها در صورتی دست را می‌برد که در آن دست یا تمام کارت‌های دیگر  زوج یا تمامشان فرد باشد. شما می‌توانید دست را با دژ شروع کنید؛ اما  اصولاً بهتر است آن را به عنوان آخرین کارت بازی کنید تا دیگران بازی‌تان  را خراب نکنند. هرچه تعداد بازیکــنان بیشتر باشد، امتیاز دژ نیز در  مرحله‌ی امتیازشـــماری بیشتر می‌شود؛ در بازی 2 نفره 2 امتیاز، 3 نفره 5  امتیاز و  4 نفره 9 امتیاز.
نکته: اگر در دستی که با دژ برنده شده‌اید، کارت طاعون باشد، طاعون روی دسته می‌آید؛ نه دژ. امتیازتان نیز منفی می‌شود؛ نه مثبت.

امتیازشماری
در  پایان هر دور، هر بازیکن امتیاز کارت رویی دست هایی را که برده جمع  می‌کند. بازیکنان باید فقط کارت‌های رویی دسته را وارد امتیازشماری کنند.  اگر دست طاعونی برده باشید، ممکن است امتیاز کلی شما منفی شود. امتیازهای  هر دور را یادداشت کنید. دو نوع برد داریم؛ امتیازی و دستی. کسی که 3 دور  کامل ببرد یا به امتیاز 50 برسد، برنده‌ی بازی است. قبل از شروع، بر سر روش  برد توافق کنید.

قابلیت‌های ویژه
نحوه ی  امتیازگیری شاه‌دخت، کیمیاگر و مزدور در کارت‌ راهنما آمده. توجــــه کنید  که کیمیاگــــر و مــزدور دو نوع امتیازگیری دارند، قابلــیت ویژه ی کارت و  امتیاز خود کارت که گوشه ی راست پایین است.

محتویات36 کارت بازی  2 کارت راهنما 

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...