بازی فکری «ریدرز: مهاجمان دریای شمال (چاپ جدید)»

از {{model.count}}

Raiders of the north sea

  • تعداد بازیکن: 2 تا 4 نفر
  • زمان بازی: 60 تا 80 دقیقه
  • سن مناسب: +12 سال
  • پیچیدگی: نیمه سنگین
تعداد
نوع
790,000 تومان
  • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

 بازی فکری «ریدرز: مهاجمان دریای شمال (چاپ جدید)»،  کارت های بازی فارسی است. روزگار، روزگارِ "وایکینگ‌ها"ست! بازیکنان، در نقش "وایکینگ‌ها"ی جنگجو، می‌کوشند تا با حمله به مکان های مسکونیِ دوراُفتاده و چپاولِ آن‌ها، دلِ "رییس قبیله" را به دست بیاورند؛ آن‌ها باید گروه تشکیل داده، آذوقه تدارک دیده و برای غارتِ طلا، آهن و حیوانات اهلی، عازمِ شمال شوند. هر آن‌چه در جنگ فراچنگ می‌آید، افتخار است؛ حتی مرگ در دستانِ "والکیری‌ها"... پس جنگجویان خود را فرا بخوانید که زمان، زمانِ حمله است! (توضیح مترجم: "والکیری‌ها" -در باورِ مردمان شمال اروپا- اِلاهگانی هستند که نتیجه‌ی جنگ‌ها را تعیین کرده و نیمی از کُشتگان را با خود به "والهالا"، تالارِ مقدّسِ کُشتگان می‌برند.)

تعداد بازیکن
2 تا 4 نفر
زمان بازی
60 تا 80 دقیقه
سن مناسب
+12 سال
پیچیدگی
نیمه سنگین
تولید کننده
بازبازی

هدف بازی
هدفِ "مُهاجمانِ دریای شمال"، داشتنِ بیش‌ترین امتیاز در پایان بازی و تحت تأثیر قرار دادنِ "رییس قبیله" است. امتیازات، بیش از هر چیز، با حمله به مکان‌های مسکونی، غارتگری و ارائه‌ی پیشکش به "رییس قبیله" به دست می‌آیند. چگونگیِ استفاده از "غنایم" نیز در موفقیتِ بازیکنان موثر است. بازی، در 3 حالت به پایان می‌رسد: فقط 1 مجموعه از 6 مجموعه‌ی غنایمِ قلعه‌ها فتح‌نشده باقی مانده باشد... یا همه‌ی "والکیری‌ها" از بازی خارج شده باشند... یا همه‌ی پیشکش‌ها ارائه شده باشند.

اجزاء بازی
16 کاشی پیشکش / 12 نشان‌گرِ امتیاز (در 4 رنگ) / 1 صفحه‌ی بازی
18 والکیری / 18 طلا / 32 نقره / 1 کیف سیاه‌رنگ / 18 آهن / 26 گاو
32 آذوقه / 7 آدمک سیاه / 11 آدمک خاکستری / 12 آدمک سفید
2 تاس / 71 کارت افراد / 4 کارت کشتی (در 4 رنگ)

نمادها و نشانه‌ها
بهتر است بازیکنان، پیش از شروع بازی، با صفحه و کارت‌های بازی و نشانه‌های آن‌ها آشنا شوند:
امتیاز / قدرت نظامی / والکیری
غنایم: طلا / آهن / گاو
تاس‌هایی که باید در یک حمله انداخته شوند...
محلّ جای‌گذاریِ آدمک‌ها (برخی از محل‌ها، دارای محدودیت‌های رنگی هستند -که با تصویرِ آدمک‌های رنگی، مشخّص شده‌اند. چنین محل‌هایی، فقط برای رنگ‌های مشخّص‌شده، مُجاز هستند. محل‌هایی که تصویرِ آدمکی در آن‌ها رسم نشده، برای همه‌ی رنگ‌ها مُجاز هستند.)
کارتِ دست / کارتِ گروه / کاشی پیشکش / امتیازِ به‌دست‌آمده
غنایم و / یا نقره‌ی لازم برای پیشکش کردنِ کاشی
قدرت نظامی / هزینه‌ی اجیر کردن (نقره) / نام
عملیاتِ گروه / عملیاتِ تالار شهر (Town Hall)

نکاتی برای تازه‌کارها
در هنگام اوّلین بازی یا در هنگام یاد دادنِ بازی به دیگران، یک نکته‌ی ساده را در نظر داشته باشید:

بازیکنان همیشه نوبت خود را با 1 آدمک در "دست" شروع کرده و با 1 آدمک در "دست" خاتمه می‌دهند.

- هر بازیکن، نوبت خود را با 1 آدمک شروع می‌کند.
- هر بازیکن، در نوبت خود، آدمک خود را در صفحه گذاشته و عملیاتی را انجام می‌دهد.
- پس از این کار، بازیکن، آدمک دیگری را -از صفحه- برداشته و عملیات دوّم را انجام می‌دهد.
- این، رَوندِ کلّی بازی است و نوع عملیاتی که بازیکنان انجام می‌دهند، تغییری در آن ایجاد نمی‌کند!

روش بازی
بازیکنان یک‌به‌یک بازی می‌کنند؛ به‌نوبت، در جهت ساعت‌گرد و اوّل از همه، بازیکن آغازکننده! هر بازیکن باید تصمیم بگیرد که در نوبت‌اَش "کار می‌کند" یا "حمله می‌کند". بازیکنان به‌نوبت بازی می‌کنند تا این‌که یکی از 3 حالتِ پایان بازی پیش بیاید (بخش "پایان بازی" را ببینید). بدون توجه به تصمیماتی که بازیکنان می‌گیرند و عملیاتی که انجام می‌دهند، هر نوبت بازی به این ترتیب برگزار می‌شود:
1) جای‌گذاریِ آدمک و انجام عملیات مربوطه
2) برداشتنِ یک آدمک دیگر و انجام عملیات مربوطه

کار
داشتن یک گروه خوب و آذوقه و تدارکات کافی، لوازمِ یک حمله‌ی موفقیت‌آمیز هستند. بنابراین پیش از اقدام به حمله، بازیکنان نیاز دارند که "کار"هایی انجام داده تا گروه خود را آماده کرده و منابعی گردآوری کنند. همه‌ی این امور، در "شهر" (در بخش پایینیِ صفحه‌ی بازی) انجام می‌شوند.
8 نوع ساختمان مختلف، با عملیات متنوع، در بازی وجود دارند (برای جزییات دقیق، بخش "ساختمان‌های شهر" را ببینید). در آغاز بازی، آدمک‌هایی در قسمت‌های دروازه، تالار شهر و خزانه قرار گرفته‌اند پس در این ساختمان‌ها، نمی‌توان آدمک دیگری گذاشت. هر بازیکن، در نوبت‌اَش، آدمک‌اَش را در یکی از ساختمان‌های قابل جای‌گذاری (خالی) می‌گذارد. فراموش نکنید که آدمک‌ها 3 دسته‌اَند؛ در برخی موارد، رنگِ آدمک، عملیاتِ ساختمان را اندکی تغییر می‌دهد!
آغازکننده‌ی بازی می‌تواند آدمک خود را در آسیاب (Mill: برای دریافت 1 توکن آذوقه)، سربازخانه (Barracks: برای اجیر کردن 1 عضو جدید) یا کارگاه نقره‌سازی (Silversmith: برای دریافت 3 توکن نقره) بگذارد. برای کار در اسلحه‌خانه (Armoury) و کُلبه‌ی بزرگ، به آدمک‌های خاکستری و سفید نیاز دارید. هر بازیکن، پس از جای‌گذاریِ آدمک و انجام عملیات مربوطه، یک آدمک دیگر را از ساختمانی دیگر برداشته و عملیات مربوط به آن را انجام می‌دهد. بازیکنان، آدمکی را که برمی‌دارند، در دست خود نگه می‌دارند تا در نوبت بعد، دوباره آن را جای‌گذاری کرده و عملیات‌اَش را انجام دهند.
مثلاً آغازکننده‌ی بازی، تصمیم می‌گیرد که آدمک‌اَش را در آسیاب گذاشته و 1 توکن آذوقه دریافت کند؛ این توکن، از ذخیره‌ی مرکزی برداشته شده و به ذخیره‌ی بازیکن اضافه می‌شود. او سپس تصمیم می‌گیرد یک آدمک از دروازه بردارد. او 2 کارت از ستون کارت‌های افراد کشیده و به دست‌اَش اضافه می‌کند.
- بازیکنان نمی‌توانند آدمکی را که در همان نوبت جای‌گذاری کرده‌اند، بردارند!
- بازیکنان می‌توانند آدمکی را جای‌گذاری کنند یا بردارند بدون آن‌که عملیات مربوط به آن را انجام دهند!
- بازیکنان، در هر نوبت، عملیات مربوط به هر ساختمان را فقط یک‌بار می‌توانند انجام دهند (البته بجُز حکیم (دانشمند) / کُلبه‌ی بزرگ).
پس از برداشتنِ آدمک دوّم و انجام عملیات مربوطه، نوبت بازیکن به پایان می‌رسد. سپس بازی در جهت ساعت‌گرد ادامه پیدا می‌کند. بازیکن جدید نیز می‌تواند بین کار کردن و حمله کردن، یکی را انتخاب کند.

حمله
وقتی که بازیکنان، به‌اندازه‌ی کافی برای گروه‌شان عضوگیری کرده و آذوقه و تدارکات گردآوری کردند، می‌توانند در نوبت خود دست به حمله بزنند. برای حمله به یک مکان مسکونی (بندر، ایستگاه مرزی، کلیسا یا قلعه)، بازیکنان باید 3 شرط لازم را داشته باشند:
1) داشتنِ گروهی به‌اندازه‌ی کافی بزرگ (با تعداد افراد کافی)
2) داشتنِ آذوقه‌ی کافی (به‌علاوه‌ی توکن‌های طلا، برای کلیساها / قلعه‌ها)
3) داشتنِ آدمک از رنگ متناسب

امتیازشماری پایان بازی
وقتی بازی به پایان رسید، بازیکنان امتیازات اضافه‌ی پایان بازی را دریافت می‌کنند. این امتیازات، با کمکِ نشان‌گرها در ردیف‌های امتیازات تثبیت می‌شوند. امتیازشماری پایانی به این شکل انجام می‌شود:
1) ردیف والکیری‌ها: بازیکنان بر مبنای این‌که نشان‌گرِشان چقدر در این ردیف بالا رفته، امتیاز می‌گیرند. امتیازات کسب‌شده، در سمت راستِ ردیف والکیری‌ها نوشته شده‌اند.
2) ردیف سلاح‌ها: مثلِ ردیف والکیری امتیازشماری می‌شود.
3) کاشی‌های پیشکشِ جمع‌آوری‌شده: این کاشی‌ها رو شده و ارزش‌های‌شان به امتیازات بازیکن روی ردیف امتیازات اضافه می‌شود.
4) افراد گروه: برخی از افراد، همان‌طور که در کارت‌شان نوشته شده، در پایان بازی، امتیازات اضافه‌ای را نصیب بازیکنان می‌کنند.
5) غنایم: بازیکنان، امتیازات غنایم خود را محاسبه می‌کنند:
1 توکن طلا = 1 امتیاز
1 توکن آهن = 1 امتیاز
2 توکن گاو = 1 امتیاز (1 توکن به‌تنهایی هیچ امتیازی نصیب بازیکن نمی‌کند!)

بعد از آن‌که همه‌ی بازیکنان، امتیازات پایان بازی خود را محاسبه کردند، بازیکنی که بیش‌ترین امتیاز را داشته باشد، برنده‌ی بازی خواهد بود! در صورت تساوی، بازیکنی که در ردیف والکیری‌ها بالاتر باشد، برنده خواهد بود. در صورت تساوی دوباره، بازیکنی که در ردیف سلاح‌ها بالاتر باشد، برنده خواهد بود.

بازبازی یک تولید کننده بازی های فکری است که بیشتر بر روی تولید بازی های سنگین و سخت تمرکز رارد.

از بازی های این تیم می توان به شبکه برق (پاورگرید) ، محله چینی ها ،تش کالار و ... اشاره کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@synapsi.ir
09189613244