بازی فکری «ایمهوتپ، عمارتگر مصر»

از {{model.count}}

Imhotep

 • تعداد نفرات: 2 تا 4 نفر
 • مدت زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه
 • رده سنی: 10 سال به بالا
 • درجه سختی: 2.5 از 5
تعداد
نوع
380,000 تومان
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

بازی فکری «ایمهوتپ، عمارتگر مصر»، در «ایمهوتپ Imhotep»، بازیکنان، نقش معماران برجسته‌ی مصر  باستان را بازی می‌کنند؛ معمارانی که همگی می‌کوشند بهترین معمار روزگار  خود باشند. امّا برای رسیدن به این آرزو، اوّل باید از بهترین معمارِ  روزگار خود، "ایمهوتپ"، پیشی بگیرند! در بازی ایمهوتپ، بازیکنان در نقش  معماران مصر باستان، در تلاش هستند تا لقب اولین و بهترین معمار آن سرزمین  را به نام ایمهوتپ را از آن خود کنند.

تعداد نفرات
2 تا 4 نفر
مدت زمان بازی
30 تا 60 دقیقه
رده سنی
10 سال به بالا
درجه سختی
2.5 از 5
تولید کننده
دهکده بردگیم

 بازیکنان در طول شش دور، سنگ ها را توسط قایق ها جابجا می کنند تا پنج  اثر تاریخی اصلی را بسازند. در یک نوبت، یک بازیکن یکی از چهار کار را  انتخاب خواهد کرد: 1- تهیه سنگ های جدید، 2- بارگیری سنگ بر روی یک قایق،  3- بردن قایق به یک بنای تاریخی، 4- بازی کردن یک کارت عمل
این بسیار  ساده به نظر می رسد، اما به طور طبیعی دیگر بازیکنان به طور مداوم در حال  خنثی کردن برنامه های ساخت و ساز شما و انجام کارهای خود خواهند بود. هر کس  برنامه های خود را دارد. اما فقط کسی پیروز میدان خواهد بود که بهترین  زمانبندی و عملکرد را داشته باشد.

داستان بازی:
او را یکــی از  اولیــن دانشــمندان همــه چیــزدان تاریــخ بشــریت بــه حســاب مــی  آورنــد، بــرای مثــال گفتــه میشــود کــه او ِ ایمهوتپ اولین و  معروفترین استاد معماری و عمارتگر ِ مصر باستان بود. مســئول ســاخت و  ســاز اولیــن هــرم در مصــر ، هــرم دجســور در ســاغرا بــوده اســت.  آیا شما میتوانید با دستاوردهای او در ساخت و ساز بناهای مختلف در طول  تاریخ رقابت کنید ؟ شـما کشـتی هایـی نیـاز داریـد کـه بلوکهـا و سـنگها را  بـه محـل هـای کارگاه سـاختمانی متفـاوت برسـانند ولـی شـما تنهــا کســی  نیســتید کــه تصمیــم خواهیــد گرفــت کــه کجــا ایــن کشــتیها و محموله  هــا ارســال شــوند. رقبای شما نیز برنامه های خودشان رو دارند و  درچالشند که از موفقیت شما جلوگیری کنند. کشــمکش و رقابــت شــدید بــر  ســر ارزشــمندترین محمولههــای ســنگ درخواهــد گرفــت و بــه تاکتیکهــای  هوشــمندانه و ذرهای شـانس بـرای پیـروزی نیـاز اسـت.

اجزای بازی:

 • 120 مکعب چوبی
 • 5 صفحه کارگاه ساختمانی
 • 8 توکن کشتی
 • 4 توکن ارابه
 • 21 کارت دور بازی
 • 34 کارت بازار
 • 1 کتابچه قوانین

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...